Introduction in Indology

New Introduction in Indology


УВОД В ИНДОЛОГИЯТА представя университетски цикъл лекции за студенти първокурсници в специалност Индология. Из страниците на тази книга се съдържа необходимият и достатъчен минимум от знания, с който всеки може да направи първи крачки по своя личен просветен път към Индия. Тази книга е мислена да бъде полезна както за "прохождащи" студенти, така и за всеки, който се интересува от процесите, събитията и личностите, белязали хилядолетното развитие на Индия през призмата на историята, литературата и културата, философията и религиите, обществата и техните езици.




За автора:


Татяна Евтимова е професор по урду в катедра "Класически чизток" към Центъра за източни езици и култури при СУ "Св. Климент Охридски". Работи без прекъсване като преподавател в специалност Индология от времето на нейното създаване. Автор е на няколко учебника и учебни помагала по различни дисциплини. Основните й интереси са в областта на науката за превода и превода като посредник и активен фактор на международния диалог..




Вселената се осветява от Слънцето, а човекът - от знанието.

древноиндийска мъдрост

  • Product Code: B0100
  • Availability: In Stock
  • 20.00 лв
  • Ex Tax: 20.00 лв

Tags: India, books