Аюрведа:здраве

Аюрведа:здраве


Голям процент хора възприемат аюрведа като вид билколечение. Катo „система от лечение с билки“ я определя и Американската асоциация по медицина. Аюрведа обаче е повече от това. Тя използва принципи от природата, с които поддържа здравето на индивида и му помага да постигне синхрон с природните стихии. Аюрведа е холистична система, която разглежда най-вече взаимоотношенията между ума и тялото. Понятието аюрведа идва от санскрит и включва в себе си думите със значение „живот, дълголетие“ и веда – „наука, знание“. Или „наука за живота“, но може да се тълкува и като начин на живот, продиктуван от осъзнаване, с което постигаме дълголетие. Пътят на аюрведа е методология на самоанализ и взимане на оптимални решения по отношение на храна, упражнения, добавки и цялостно поведение.


За да бъде разбрана науката за здравето и дълголетието, е редно да се вземе предвид и нейното историческо развитие. Уводните части в почти всеки класически аюрведичен текст започват с божествения произход на аюрведа. В митовете тя се представя като дадена ни от самите богове, като най-често основната роля се приписва на твореца на Вселената – Брахма. Отделните школи дават различен приоритет на божествата, допринесли за създаването и предаването на това знание на хората. Школата на Агнивеша например счита, че то преминава през няколко божества и небесни лечители, докато достигне самия Агнивеша, автор на една от най-авторитетните и стари книги за аюрведа – „Чарака самхита“.


Аюрведа е система за лечение, която произхожда от Индия. Смята се, че тя е една от най-дълголетните системи и е оказала влияние върху други традиционни методи на лечение. Затова често е наричана „майка на лечението“. Развитието й може да бъде проследено до най-ранните литературни паметници на субконтинента – Ведите. Основният ведически текст, на който се опира аюрведа, е „Атхарваведа“ (около 900 г. пр.Хр.). Това е динамична епоха, в която множество просветени учени и жреци изследват по емпиричен път наличното познание. Химните, мантрите и лечителските сведения в свещената книжнина са продукт точно на такива одухотворени и извисени умове, познати като мъдреци, риши, и аскети, муни.


Сборникът АЮРВЕДА ЗДРАВЕ представя  статии, публикувани в списание „Йога за всички“ през периода 2011–2018 г.


  • 6,00 лв
  • Дан. основа: 6,00 лв

Етикети: книги