Будистко дордже - 12.5 см

Будистко дордже - 12.5 см

Дордже или ваджра е един от основните символи на будизма и означава "мълния". Това е мълнията на войнствения бог Индра, която в будизма символизира ненарушимото във вселената, а и силата, с която знанието унищожава невежеството.

Цена само на дорджето: 32 лв

Цена само на камбанка: 80 лв

Цена на дордже с камбанка: 100 лв


  • Модел U0031
  • Наличност В наличност
  • 32,00 лв
  • Дан. основа: 32,00 лв