Принос към българската народна ботаническа медицина Автор: Анание Явашов

Принос към българската народна ботаническа медицина Автор: Анание Явашов

Анание Иванов Явашов (1855-1934) е български просветен деец,  учен, археолог, ботаник, обществен и културен деец, роден в Разград.

Прави археологически разкопки на Хисарлъшката крепост (Абритус, Разград).

Събира и подрежда събраните материали в гимназията, поставяйки началото на музейното дело в града. Край руините на Абритус е издигнат него паметник.

Изучава българската флора и публикува в Периодическо списание на Българското книжовно дружество изследването си:

 “Принос за познаване на българската флора” - първият български научен труд в тази област.

В настоящото произведение са изследвани и публикувани 275 билки и растения, използвани в българската ботаническа медицина, като са посочени и методите за лечение.

Публикациите в тази книга са издадени за първи път в: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина Кн. ХХІ, 1905 г.

  • 13,00 лв
  • Дан. основа: 13,00 лв

Етикети: българска, народна, медицина