Принос към българската народна ботаническа медицина

Принос към българската народна ботаническа медицина


Анание Иванов Явашов (1855-1934) е български просветен деец,  учен, археолог, ботаник, обществен и културен деец, роден в Разград.

Изучава българската флора и публикува в Периодическо списание на Българското книжовно дружество изследването си:

“Принос за познаване на българската флора” - първият български научен труд в тази област.

Прави археологически разкопки на Хисарлъшката крепост (Абритус, Разград).

 Събира и подрежда събраните материали в гимназията, поставяйки началото на музейното дело в града. Край руините на Абритус е издигнат него паметник.

 В настоящото произведение са изследвани и публикувани 275 билки и растения, използвани в българската ботаническа медицина, като са посочени и методите за лечение.

 На първа корица - Albert Durer Lucas (1828–1919), Convallarias

 Публикациите в тази книга са издадени за първи път в: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина Кн. ХХІ, 1905 г.


  • 13,00 лв
  • Дан. основа: 13,00 лв

Етикети: книги, здраве