"Ведическа Индия: мит и саможертва" от Николай Янков

"Ведическа Индия: мит и саможертва"  от Николай Янков

„Ведическа Индия: мит и саможертва“  разглежда ведическите митове, ритуалите, връзката човек–космос през призмата на мотива за саможертвата. Саможертвата не само в нейния алегоричен смисъл на себеотрицание, но и в по-първичното ѝ и буквално значение на самопожертване или себепринасяне, което с времето придобива символично-метафоричен характер.


В тази книга намират място теми като:

* Какъв е смисълът на ведическия ритуал?
* Как и защо жертвоприношението изцелява вселената от нейните несъвършенства?
* Как ритуалите пресъздават мотива за самопожертващия се бог?
* Има ли текстови доказателства за практики на самоналожена смърт (ритуални самоубийства)?
* Какво предписва традицията във връзка със самоубийството?
* Имало ли е човешки жертвоприношения в Древна Индия?
* Какъв е случаят със самозапалването на аскета Каланос от времето на Александър Македонски?
* Какви са представите на индоариите за задгробния живот и какво е било отношението им към смъртта?
* Защо безсмъртието е личностен идеал и какви са начините за постигането му?
* В каква конкурентна среда възниква учението за прераждането и има ли връзка с жертвоприношението?
* Къде е пресечната точка между ритуалното насилие и ненасилието ахимса?
* Каква е ролята на жертвоприношението във възникването на аскетизма и вегетарианството в Индия?Анотации:

„Това е един многоаспектен труд, демонстриращ задълбочено познаване на традиционната индийска култура и на онази скрита логика, по които тя се развива във времето.“

- проф.д-р Милена Братоева

„Изследването е ключово както за по-доброто осмисляне на древноиндийския мироглед и произхождащите от него религиозни системи, така и за поставянето му в по-широкия контекст на типологиите в развитието на архаичната култура.“

- проф. д-р Иван Маразов

„Смело изследване на едни от най-табуизираните и смущаващи теми като тези за самоналожената смърт и за жертвопринасянето на човек във ведическата традиция.“

- доц. д-р Гергана Русева


  • 24,00 лв
  • Дан. основа: 24,00 лв

Етикети: книги, Индия