Сакрално знание

Покажи
Ред

"Амазонките" от Иван Маразов

Митологичното съществуване на амазонката се оправдава единствено от отношенията й с мъжете. Тя е с..

39,00 лв

"Ведическа Индия: мит и саможертва" от Николай Янков

„Ведическа Индия: мит и саможертва“  разглежда ведическите митове, ритуалите, връзката човек–..

24,00 лв

"Вкусът на изкуството" от Милена Братоева

Това е първият у нас научен превод от санскрит на една от най-важните глави в Трактата по драматичес..

15,00 лв

"Дао: архетипи на трансцендирането" от Теодора Куцарова

Книгата е своеобразна кулминация на търсенията и прозренията на авторката във връзка със сътворените..

25,00 лв

"Ехо от мълчанието на Пробудения" от Милена Братоева

Будисткият проповедник и поет Харибхатта "закичва" Първоучителя Буддха с "гирлянда", оплетена от лег..

10,00 лв

"Златната утопия" от Иван Маразов

В древността Златната утопия се локализира не в бъдещето, а в безсмъртието – в едно паралелно измере..

55,00 лв

"Митичният бестиарий" от Иван Маразов

Книгата представя два паметника на античната торевтика: златната скитска апликация от Фетерсфелде, о..

39,00 лв

"Пътят на душите" от Иван Гранитски и Иван Маразов

В древната хидромитология водата е първична материя: в нея се ражда не само животът, от нея възник..

30,00 лв

"Религията на древен Египет" от Теодор Леков

Настоящата книга изследва представите за света на древните египтяни. Авторът описва сътворението и н..

16,00 лв

"Светлина, видение, просветление" от Милена Братоева

Настоящата монография е първото специализирано, систематично и изчерпателно представяне на ведически..

25,00 лв

Ритуални измивания. Поливки

В тази книга Георги Мишев изследва водата, едната от стихиите, без които човек не може. Не може не..

12,00 лв

Слова за Шива

Книга с вачани или стихотворения в свободна форма,чиито автори са четиримата първи светци,изповядващ..

10,00 лв

Упанишади - превод от санскрит

Метафизична любознателност за теоретично обяснение на света, както и страстен копнеж по свобода, тов..

19,00 лв